lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

บริการเช่าเครื่องเสียงเชียงใหม่

เจ้าของร้าน

หาเช่าเครื่องเสียง

 

บริการจ้างวงดนตรี เชียงใหม่ เช่าเครื่องเสียง เชียงใหม่ บริการให้เช่า เชียงใหม่ 

เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟแสงสี วงดนตรี 

สำหรับงานรื่นเริง ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ คาราโอเกะ งานอีเว้นท์ 

ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้า งานแสดงสินค้า ราคาตามงบประมาณที่คุณต้องการ หมอลำซิ่ง กับวงดนตรีอิเลคโทน 

ราคาค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่  25,000 - 100,000 ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานแสดง 

จ้างหมอลำลำซิ่ง เชียงใหม่ หมอลำเพลิน เชียงใหม่ ฟังลำเต้ย กลอนลำเต้ย เชียงใหม่ 

 ติดต่อจ้างหมอลำ

โทร 093-3349974   

Line: nainoi002

 

 สนใจใช้บริการหรือสอบถาม กดเลย 
โทรหาเช่าเครื่องเสียง
ติดต่อเช่าเวทีเครื่องเสียง

......

 

***บริการให้เช่า เครื่องเสียง เชียงใหม่ เครื่องดนตรี เวที ไฟแสงสี ***  

กรุงเทพบริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี

กรุงเทพวงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ วงดนตรีบรรเลง

บริการเช่าเวทีกรุงเทพ เวทีให้เช่า - เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียง

ให้เช่าเครื่องเสียงกรุงเทพ เครื่องดนตรี,เวที,ระบบไฟ,รับจัดงาน,คอนเสิร์ต,งาน,event,จัด,booth,งาน,organizer

บริการให้เช่าเครื่องเสียงกรุงเทพ เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent งานมินิคอนเสิร์ต

 

เช่าเครื่องเสียง

 บริการเช่าเครื่องเสียงเชียงใหม่

 อำเภอดอยหล่อ

ตำบลดอยหล่อ ตำบลยางคราม ตำบลสองแคว ตำบลสันติสุข

 อำเภอแม่ออน

ตำบลทาเหนือ ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลออนกลาง ตำบลออนเหนือ ตำบลแม่ทา

 อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่แดด

 อำเภอจอมทอง

ตำบลข่วงเปา ตำบลดอยแก้ว ตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านแปะ ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลแม่สอย

 อำเภอดอยสะเก็ด

ตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลป่าป้อง ตำบลป่าลาน ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลลวงเหนือ ตำบลสง่าบ้าน ตำบลสันปูเลย ตำบลสำราญราษฎร์ ตำบลเชิงดอย ตำบลเทพเสด็จ ตำบลแม่คือ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่โป่ง

 อำเภอดอยเต่า

ตำบลดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ ตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่น ตำบลมืดกา ตำบลโปงทุ่ง

 อำเภอฝาง

ตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทราย ตำบลเวียง ตำบลแม่ข่า ตำบลแม่คะ ตำบลแม่งอน ตำบลแม่สูน ตำบลโป่งน้ำร้อน

 อำเภอพร้าว

ตำบลทุ่งหลวง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าไหน่ ตำบลสันทราย ตำบลเขื่อนผาก ตำบลเวียง ตำบลแม่ปั๋ง ตำบลแม่แวน ตำบลโหล่งขอด

 อำเภอสะเมิง

ตำบลบ่อแก้ว ตำบลยั้งเมิน ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ

 อำเภอสันกำแพง

ตำบลต้นเปา ตำบลทรายมูล ตำบลบวกค้าง ตำบลร้องวัวแดง ตำบลสันกลาง ตำบลสันกำแพง ตำบลห้วยทราย ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง ตำบลแม่ปูคา

 อำเภอสันทราย

ตำบลป่าไผ่ ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันป่าเปา ตำบลสันพระเนตร ตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองหาร ตำบลหนองแหย่ง ตำบลเมืองเล็น ตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่

 อำเภอสันป่าตอง

ตำบลทุ่งต้อม ตำบลทุ่งสะโตก ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านแม ตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขุนหวาน ตำบลยุหว่า ตำบลสันกลาง ตำบลแม่ก๊า

 อำเภอสารภี

ตำบลขัวมุง ตำบลชมภู ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่ากว้าง ตำบลท่าวังตาล ตำบลป่าบง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสันทราย ตำบลสารภี ตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองแฝก ตำบลไชยสถาน

 อำเภอหางดง

ตำบลขุนคง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านปง ตำบลบ้านแหวน ตำบลสบแม่ข่า ตำบลสันผักหวาน ตำบลหนองควาย ตำบลหนองตอง ตำบลหนองแก๋ว ตำบลหางดง ตำบลหารแก้ว

 อำเภออมก๋อย

ตำบลนาเกียน ตำบลม่อนจอง ตำบลยางเปียง ตำบลสบโขง ตำบลอมก๋อย ตำบลแม่ตื่น

 อำเภอฮอด

ตำบลนาคอเรือ ตำบลบ่อสลี ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ้านตาล ตำบลหางดง ตำบลฮอด

 อำเภอเชียงดาว

ตำบลทุ่งข้าวพวง ตำบลปิงโค้ง ตำบลเชียงดาว ตำบลเมืองคอง ตำบลเมืองงาย ตำบลเมืองนะ ตำบลแม่นะ

 อำเภอเมือง

ตำบลช้างคลาน ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างเผือก ตำบลท่าศาลา ตำบลป่าตัน ตำบลป่าแดด ตำบลพระสิงห์ ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลวัดเกต ตำบลศรีภูมิ ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสุเทพ ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลหนองหอย ตำบลหายยา ตำบลแม่เหียะ

 อำเภอแม่ริม

ตำบลขี้เหล็ก ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมเหนือ ตำบลริมใต้ ตำบลสะลวง ตำบลสันโป่ง ตำบลห้วยทราย ตำบลเหมืองแก้ว ตำบลแม่สา ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง

 อำเภอแม่วาง

ตำบลดอนเปา ตำบลทุ่งปี้ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลบ้านกาด ตำบลแม่วิน

 อำเภอแม่อาย

ตำบลท่าตอน ตำบลบ้านหลวง ตำบลมะลิกา ตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่สาว ตำบลแม่อาย

 อำเภอแม่แจ่ม

ตำบลกองแขก ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลท่าผา ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลบ้านทับ ตำบลปางหินฝน ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่นาจร ตำบลแม่ศึก ตำบลแม่แดด

 อำเภอแม่แตง

ตำบลกื้ดช้าง ตำบลขี้เหล็ก ตำบลช่อแล ตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านเป้า ตำบลป่าแป๋ ตำบลสบเปิง ตำบลสมก๋าย ตำบลสันป่ายาง ตำบลสันมหาพน ตำบลอินทขิล ตำบลเมืองก๋าย ตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่แตง

 อำเภอไชยปราการ

ตำบลปงตำ ตำบลศรีดงเย็น ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ

 เวียงแหง

ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลแสนไห

 

*Work on design

The design is behind the design of the IMC, whether advertising or even a booth designed stage scenery.

It requires people with experience and expertise in order to avoid problem during the day.

- Booth design, stage design, the interior design work. Get Booth Manufacturing Booth construction.

- Theme design wedding decorations at the venue and on stage.

- Advertising Page Magazine Ad page newspaper, billboards, radio spots, TV spots, etc.

 

** We have experience in a wide range of setting, professional consult and professional team.

 

*Work Organizer with the availability of personal and the device can handle everything perfectly.

- survive and counseling by professional team

- wedding planning 

- Event organizer, Event Marketing, professional PR event

- Get product lunch Company 

- Provide the host pretty reached actor and professional speaker (MC)

 

รับจัดโต๊ะจีน

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เว็บบอร์ดล่าสุด

เมนู

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม106,464 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด85,101 ครั้ง
เปิดร้าน10 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท10 ส.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ หนังสือสอบ ปี 2560
เบอร์โทร : 092-7469824
อีเมล : ebooksob999@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก