lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

บริการเช่าเครื่องเสียงอุบลราชธานี

เจ้าของร้าน

หาเช่าเครื่องเสียง

 

บริการจ้างวงดนตรี อุบลราชธานี เช่าเครื่องเสียง อุบลราชธานี บริการให้เช่า อุบลราชธานี 

เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟแสงสี วงดนตรี 

สำหรับงานรื่นเริง ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ คาราโอเกะ งานอีเว้นท์ 

ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้า งานแสดงสินค้า ราคาตามงบประมาณที่คุณต้องการ หมอลำซิ่ง กับวงดนตรีอิเลคโทน 

ราคาค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่  25,000 - 100,000 ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานแสดง 

จ้างหมอลำลำซิ่ง อุบลราชธานี หมอลำเพลิน อุบลราชธานี ฟังลำเต้ย กลอนลำเต้ย อุบลราชธานี 

 ติดต่อจ้างหมอลำ

โทร 093-3349974   

Line: nainoi002

 

 สนใจใช้บริการหรือสอบถาม กดเลย 
โทรหาเช่าเครื่องเสียง
ติดต่อเช่าเวทีเครื่องเสียง

......

 

***บริการให้เช่า เครื่องเสียง อุบลราชธานี เครื่องดนตรี เวที ไฟแสงสี ***  

กรุงเทพบริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี

กรุงเทพวงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ วงดนตรีบรรเลง

บริการเช่าเวทีกรุงเทพ เวทีให้เช่า - เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียง

ให้เช่าเครื่องเสียงกรุงเทพ เครื่องดนตรี,เวที,ระบบไฟ,รับจัดงาน,คอนเสิร์ต,งาน,event,จัด,booth,งาน,organizer

บริการให้เช่าเครื่องเสียงกรุงเทพ เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent งานมินิคอนเสิร์ต

 

เช่าเครื่องเสียง

 บริการเช่าเครื่องเสียงอุบลราชธานี

 อำเภอนาตาล

ตำบลกองโพน ตำบลนาตาล ตำบลพะลาน ตำบลพังเคน

 อำเภอนาเยีย

ตำบลนาดี ตำบลนาเยีย ตำบลนาเรือง

 อำเภอน้ำขุ่น

ตำบลขี้เหล็ก ตำบลตาเกา ตำบลโคกสะอาด ตำบลไพบูลย์

 อำเภอสว่างวีระวงศ์

ตำบลท่าช้าง ตำบลบุ่งมะแลง ตำบลสว่าง ตำบลแก่งโดม

 อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ตำบลหนองบก ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตำบลแพงใหญ่ ตำบลโพนเมือง

 อำเภอกุดข้าวปุ้น

ตำบลกาบิน ตำบลข้าวปุ้น ตำบลหนองทันน้ำ ตำบลแก่งเค็ง ตำบลโนนสวาง

 อำเภอดอนมดแดง

ตำบลคำไฮใหญ่ ตำบลดอนมดแดง ตำบลท่าเมือง ตำบลเหล่าแดง

 อำเภอตระการพืชผล

ตำบลกระเดียน ตำบลกุดยาลวน ตำบลกุศกร ตำบลขามเปี้ย ตำบลขุหลุ ตำบลคอนสาย ตำบลคำเจริญ ตำบลตระการ ตำบลตากแดด ตำบลถ้ำแข้ ตำบลท่าหลวง ตำบลนาพิน ตำบลนาสะไม ตำบลบ้านแดง ตำบลสะพือ ตำบลหนองเต่า ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลเกษม ตำบลเซเป็ด ตำบลเป้า ตำบลโคกจาน ตำบลโนนกุง ตำบลไหล่ทุ่ง

 อำเภอตาลสุม

ตำบลคำหว้า ตำบลจิกเทิง ตำบลตาลสุม ตำบลนาคาย ตำบลสำโรง ตำบลหนองกุง

 อำเภอทุ่งศรีอุดม

ตำบลกุดเรือ ตำบลนาห่อม ตำบลนาเกษม ตำบลหนองอ้ม ตำบลโคกชำแระ

 อำเภอนาจะหลวย

ตำบลนาจะหลวย ตำบลบ้านตูม ตำบลพรสวรรค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสวรรค์ ตำบลโสกแสง

 อำเภอน้ำยืน

ตำบลบุเปือย ตำบลยาง ตำบลยางใหญ่ ตำบลสีวิเชียร ตำบลเก่าขาม ตำบลโซง ตำบลโดมประดิษฐ์

 อำเภอบุณฑริก

ตำบลคอแลน ตำบลนาโพธิ์ ตำบลบัวงาม ตำบลบ้านแมด ตำบลหนองสะโน ตำบลห้วยข่า ตำบลโนนค้อ ตำบลโพนงาม

 อำเภอพิบูลมังสาหาร

ตำบลกุดชมภู ตำบลดอนจิก ตำบลทรายมูล ตำบลนาโพธิ์ ตำบลบ้านแขม ตำบลพิบูล ตำบลระเว ตำบลหนองบัวฮี ตำบลอ่างศิลา ตำบลโนนกลาง ตำบลโนนกาหลง ตำบลโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ไทร ตำบลไร่ใต้

 อำเภอม่วงสามสิบ

ตำบลดุมใหญ่ ตำบลนาเลิง ตำบลม่วงสามสิบ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางโยภาพ ตำบลหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองฮาง ตำบลหนองเมือง ตำบลหนองเหล่า ตำบลหนองไข่นก ตำบลเตย ตำบลเหล่าบก ตำบลโพนแพง ตำบลไผ่ใหญ่

 อำเภอวารินชำราบ

ตำบลคำขวาง ตำบลคำน้ำแซบ ตำบลคูเมือง ตำบลท่าลาด ตำบลธาตุ ตำบลบุ่งหวาย ตำบลบุ่งไหม ตำบลวารินชำราบ ตำบลสระสมิง ตำบลหนองกินเพล ตำบลห้วยขะยุง ตำบลเมืองศรีไค ตำบลแสนสุข ตำบลโนนผึ้ง ตำบลโนนโหนน ตำบลโพธิ์ใหญ่

 อำเภอศรีเมืองใหม่

ตำบลคำไหล ตำบลดอนใหญ่ ตำบลตะบ่าย ตำบลนาคำ ตำบลนาเลิน ตำบลลาดควาย ตำบลวาริน ตำบลสงยาง ตำบลหนามแท่ง ตำบลเอือดใหญ่ ตำบลแก้งกอก

 อำเภอสำโรง

ตำบลขามป้อม ตำบลค้อน้อย ตำบลบอน ตำบลสำโรง ตำบลหนองไฮ ตำบลโคกก่อง ตำบลโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง ตำบลโนนกาเล็น

 อำเภอสิรินธร

ตำบลคันไร่ ตำบลคำเขื่อนแก้ว ตำบลช่องเม็ก ตำบลนิคมลำโดมน้อย ตำบลฝางคำ ตำบลโนนก่อ

 อำเภอเขมราฐ

ตำบลขามป้อม ตำบลนาแวง ตำบลหนองนกทา ตำบลหนองผือ ตำบลหนองสิม ตำบลหัวนา ตำบลเขมราฐ ตำบลเจียด ตำบลแก้งเหนือ

 อำเภอเขื่องใน

ตำบลกลางใหญ่ ตำบลก่อเอ้ ตำบลค้อทอง ตำบลชีทวน ตำบลท่าไห ตำบลธาตุน้อย ตำบลนาคำใหญ่ ตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านไทย ตำบลยางขี้นก ตำบลศรีสุข ตำบลสร้างถ่อ ตำบลสหธาตุ ตำบลหนองเหล่า ตำบลหัวดอน ตำบลเขื่องใน ตำบลแดงหม้อ ตำบลโนนรัง

 อำเภอเดชอุดม

ตำบลกลาง ตำบลกุดประทาย ตำบลคำครั่ง ตำบลตบหู ตำบลทุ่งเทิง ตำบลท่าโพธิ์ศรี ตำบลนากระแซง ตำบลนาส่วง ตำบลนาเจริญ ตำบลบัวงาม ตำบลป่าโมง ตำบลสมสะอาด ตำบลเมืองเดช ตำบลแก้ง ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลโพนงาม

 อำเภอเมือง

ตำบลกระโสบ ตำบลกุดลาด ตำบลขามใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปทุม ตำบลปะอาว ตำบลหนองขอน ตำบลหนองบ่อ ตำบลหัวเรือ ตำบลแจระแม ตำบลในเมือง ตำบลไร่น้อย

 อำเภอโขงเจียม

ตำบลนาโพธิ์กลาง ตำบลหนองแสงใหญ่ ตำบลห้วยยาง ตำบลห้วยไผ่ ตำบลโขงเจียม

 อำเภอโพธิ์ไทร

ตำบลม่วงใหญ่ ตำบลสองคอน ตำบลสารภี ตำบลสำโรง ตำบลเหล่างาม ตำบลโพธิ์ไทร

 

*Work on design

The design is behind the design of the IMC, whether advertising or even a booth designed stage scenery.

It requires people with experience and expertise in order to avoid problem during the day.

- Booth design, stage design, the interior design work. Get Booth Manufacturing Booth construction.

- Theme design wedding decorations at the venue and on stage.

- Advertising Page Magazine Ad page newspaper, billboards, radio spots, TV spots, etc.

 

** We have experience in a wide range of setting, professional consult and professional team.

 

*Work Organizer with the availability of personal and the device can handle everything perfectly.

- survive and counseling by professional team

- wedding planning 

- Event organizer, Event Marketing, professional PR event

- Get product lunch Company 

- Provide the host pretty reached actor and professional speaker (MC)

 

รับจัดโต๊ะจีน

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เว็บบอร์ดล่าสุด

เมนู

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม106,452 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด85,090 ครั้ง
เปิดร้าน10 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท10 ส.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ หนังสือสอบ ปี 2560
เบอร์โทร : 092-7469824
อีเมล : ebooksob999@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก