lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

จ้างหมอลำซิ่งจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของร้าน
จ้างหมอลำซิ่งเชียงใหม่   สำนักงานวงโอโม่ โปงลางลำซิ่ง จ้างหมอลำซิ่ง เช่าเครื่องเสียงเชียงใหม่   เช่าเวที รับจัดงานอีเว้นท์ งานจัดเลี้ยงต่างๆ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมหรสพ งานกาชาด 
ขนาดเวที15 เมตร+เครื่องเสียงชุดใหญ่+ไฟแสงสี+นักดนตรี+ลำซิ่ง1คู่+นักร้องเสริม 2-3 คน+ตลก แดนซ์ 6 คน และ คุณโอโม่โปงรางสะออน 

                      ติดต่อคิวงานแสดงสำนักงานโอโม่ โปงรางลำซิ่งเชียงใหม่ 
บริการจัดหาหมอลำกลอนซิ่ง ลำกลอนประยุกต์ จ้างเวทีเครื่องเสียงเชียงใหม่   ระบบ แสง สี
วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ วงดนตรีบรรเลง
บริการเช่าเวที เวทีให้เช่า - เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียงราคาค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 100,000 ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานแสดง และอีกรูปแบบรวมสุดยอดคณะหมอลำอีสาน หมอลำหมู่ หมอลำลำซิ่ง หมอลำเพลินเชียงใหม่   ฟังลำเต้ย บ้านพักหมอลำ หมอลำเต้ย กลอนลำเต้ย ตลกสุดมัน แดนซ์ แดนเซอร์สุดเซ็กซี่เต้นโชว์หน้าเวที ผลงานการแสดงคุณโอโม่จ้างตลกสุดมัน จ้างวงดนตรีเชียงใหม่   หมอลําซิ่ง งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมหรสพ งานกาชาด ท่านที่ต้องการใช้บริการ จ้างหมอลำซิ่งเชียงใหม่   สำนักงานหมอลำ ศูนย์รวมหมอลำดัง หมอลำดี หมอลำหมู่ หมอลำลำซิ่ง หมอลำเพลิน ฟังลำเต้ย  บริการ เวที เครื่องเสียง ผลงานการแสดงคุณโอโม่หมอลำดีเชียงใหม่  บริการ เวที เครื่องเสียง ผลงานการแสดงคุณโอโม่ ระบบไฟ อลังการ รับงานทั่วไทย หมอลำซิ่ง กับวงดนตรีอิเลคโทน หมอลำลำซิ่ง หมอลำเพลิน ฟังลำเต้ย กลอนลำเต้ย ติดต่อจ้างหมอลำเชียงใหม่ ส่วนคำว่า "ลำ" นั้น ท่านผู้รู้บางท่านได้สันนิษฐานไว้ดังนี้ คือ แนวสันนิษฐานที่บอกว่า ลำเป็นคำลักษณนาม ใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะยาว เช่น ลำไผ่ ลำพร้าว ลำตาล หรือลำน้ำ เช่น ลำโขง ลำชี ลำมูล เป็นต้น เนื่องจาก นิทานพื้นบ้านหรือวรรณกรรมอิสาน เป็นเรื่องที่ยืดยาวคนทั้งหลายจึงเรียกวรรณกรรมเหล่านี้ว่า "ลำ" เช่น ลำสังข์ศิลป์ชัย ลำกาฬเกศ ลำสีธนมโนรา ลำแตงอ่อน ลำขูลูนางอั้ว เป็นต้น หากผู้ใดมีความชำนาญในการจดจำหรือท่องจำบทกลอนเนื้อหาของนิทานหรือวรรณกรรมเหล่านี้ได้ บุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อเป็น "หมอลำ
ผลงานการแสดงคุณโอโม่

รับจัดงาน รับจัดอีเว้นท์เชียงใหม่   organizer งานevent organizer รับจัดงานเปิดตัวสินค้า เช่าเต็นท์เช่า,ให้เช่าเต็นท์ราคาถูก,เต็นท์สีขาวทรงโค้ง,เต็นท์ทรงโรมัน,เต็นท์ทรงพีระมิดจ้างหมอลำซิ่งเชียงใหม่ 
 อำเภอดอยหล่อ
ตำบลดอยหล่อ ตำบลยางคราม ตำบลสองแคว ตำบลสันติสุข
 อำเภอแม่ออน
ตำบลทาเหนือ ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลออนกลาง ตำบลออนเหนือ ตำบลแม่ทา
 อำเภอกัลยาณิวัฒนา
ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่แดด
 อำเภอจอมทอง
ตำบลข่วงเปา ตำบลดอยแก้ว ตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านแปะ ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลแม่สอย
 อำเภอดอยสะเก็ด
ตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลป่าป้อง ตำบลป่าลาน ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลลวงเหนือ ตำบลสง่าบ้าน ตำบลสันปูเลย ตำบลสำราญราษฎร์ ตำบลเชิงดอย ตำบลเทพเสด็จ ตำบลแม่คือ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่โป่ง
 อำเภอดอยเต่า
ตำบลดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ ตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่น ตำบลมืดกา ตำบลโปงทุ่ง
 อำเภอฝาง
ตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทราย ตำบลเวียง ตำบลแม่ข่า ตำบลแม่คะ ตำบลแม่งอน ตำบลแม่สูน ตำบลโป่งน้ำร้อน
 อำเภอพร้าว
ตำบลทุ่งหลวง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าไหน่ ตำบลสันทราย ตำบลเขื่อนผาก ตำบลเวียง ตำบลแม่ปั๋ง ตำบลแม่แวน ตำบลโหล่งขอด
 อำเภอสะเมิง
ตำบลบ่อแก้ว ตำบลยั้งเมิน ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ
 อำเภอสันกำแพง
ตำบลต้นเปา ตำบลทรายมูล ตำบลบวกค้าง ตำบลร้องวัวแดง ตำบลสันกลาง ตำบลสันกำแพง ตำบลห้วยทราย ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง ตำบลแม่ปูคา
 อำเภอสันทราย
ตำบลป่าไผ่ ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันป่าเปา ตำบลสันพระเนตร ตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองหาร ตำบลหนองแหย่ง ตำบลเมืองเล็น ตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่
 อำเภอสันป่าตอง
ตำบลทุ่งต้อม ตำบลทุ่งสะโตก ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านแม ตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขุนหวาน ตำบลยุหว่า ตำบลสันกลาง ตำบลแม่ก๊า
 อำเภอสารภี
ตำบลขัวมุง ตำบลชมภู ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่ากว้าง ตำบลท่าวังตาล ตำบลป่าบง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสันทราย ตำบลสารภี ตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองแฝก ตำบลไชยสถาน
 อำเภอหางดง
ตำบลขุนคง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านปง ตำบลบ้านแหวน ตำบลสบแม่ข่า ตำบลสันผักหวาน ตำบลหนองควาย ตำบลหนองตอง ตำบลหนองแก๋ว ตำบลหางดง ตำบลหารแก้ว
 อำเภออมก๋อย
ตำบลนาเกียน ตำบลม่อนจอง ตำบลยางเปียง ตำบลสบโขง ตำบลอมก๋อย ตำบลแม่ตื่น
 อำเภอฮอด
ตำบลนาคอเรือ ตำบลบ่อสลี ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ้านตาล ตำบลหางดง ตำบลฮอด
 อำเภอเชียงดาว
ตำบลทุ่งข้าวพวง ตำบลปิงโค้ง ตำบลเชียงดาว ตำบลเมืองคอง ตำบลเมืองงาย ตำบลเมืองนะ ตำบลแม่นะ
 อำเภอเมือง
ตำบลช้างคลาน ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างเผือก ตำบลท่าศาลา ตำบลป่าตัน ตำบลป่าแดด ตำบลพระสิงห์ ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลวัดเกต ตำบลศรีภูมิ ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสุเทพ ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลหนองหอย ตำบลหายยา ตำบลแม่เหียะ
 อำเภอแม่ริม
ตำบลขี้เหล็ก ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมเหนือ ตำบลริมใต้ ตำบลสะลวง ตำบลสันโป่ง ตำบลห้วยทราย ตำบลเหมืองแก้ว ตำบลแม่สา ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง
 อำเภอแม่วาง
ตำบลดอนเปา ตำบลทุ่งปี้ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลบ้านกาด ตำบลแม่วิน
 อำเภอแม่อาย
ตำบลท่าตอน ตำบลบ้านหลวง ตำบลมะลิกา ตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่สาว ตำบลแม่อาย
 อำเภอแม่แจ่ม
ตำบลกองแขก ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลท่าผา ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลบ้านทับ ตำบลปางหินฝน ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่นาจร ตำบลแม่ศึก ตำบลแม่แดด
 อำเภอแม่แตง
ตำบลกื้ดช้าง ตำบลขี้เหล็ก ตำบลช่อแล ตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านเป้า ตำบลป่าแป๋ ตำบลสบเปิง ตำบลสมก๋าย ตำบลสันป่ายาง ตำบลสันมหาพน ตำบลอินทขิล ตำบลเมืองก๋าย ตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่แตง
 อำเภอไชยปราการ
ตำบลปงตำ ตำบลศรีดงเย็น ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ
 เวียงแหง
ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลแสนไห
 
บริการรับจัดโต๊ะจีนเชียงใหม่   รับจัดโต๊ะจีนงานเลี้ยง งานบุญ ราคาถูก อาหารสด คุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ อร่อย ราคาสามารถคุยกันได้ สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้ สำหรับงานอันสำคัญทุกงานของท่าน เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด อาหารอร่อย 


คิวงานการจ้างหมอลำ โดยสำนักงานหมอลำเชียงใหม่ 

จ้างหมอลำประถมบันเทิงศิลป์
จ้างหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์
จ้างหมอลำระเบียบวาทะศิลป์
จ้างหมอลำหนูภารวิเศษศิลป์
จ้างหมอลำแก่นนครบันเทิงศิลป์ 
จ้างหมอลำน้องใหม่เมืองชุมแพ
จ้างหมอลำชุมแพคอมพิวเตอร์
จ้างหมอลำหนึ่งในสยาม
จ้างหมอลำวานิชอำนวยศิลป์
จ้างหมอลำประดิษฐ์ศิลป์
จ้างหมอลำศิลป์สังทอง
จ้างหมอลำสอง หนึ่ง สาม 
จ้างหมอลำระฆังทอง
จ้างหมอลำเพชรสยาม
จ้างหมอลำขวัญดารา
จ้างหมอลำคำผุนร่วมมิตร
จ้างหมอลำช.ศ นันทนาศิลป์ (หมอลำนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา)
จ้างหมอลำเพชรนาราย         
จ้างหมอลำขวัญใจแก่นนคร 
จ้างหมอลำถาวรร่วมมิตร   
จ้างหมอลำประมวลโชว์  
จ้างหมอลำชาติพัฒนาวาทะศิลป์  
จ้างหมอลำแดนดอกบัว
จ้างหมอลำหนึ่ง สอง สาม 
จ้างหมอลำเมืองแม่มูล
จ้างหมอลำเสียงอิสาน นำโดย นกน้อย อุไรพร 
จ้างหมอลำพิณแคนแดนอิสาน นำโดย ศิริพร อำไพงพงศ์
จ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
จ้างหมอลำบัวริมบึง
จ้างหมอลำรุ่งอิสานบันเทิงศิลป์ 
จ้างหมอลำศิลป์ชัยรุ่งเรืองศิลป์   โดย  ศร  สินชัย 
จ้างหมอลำเพชรอุบลนำโดย ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม อังคณา คุณไชย
จ้างหมอลำอุบลบันเทิงศิลป์
จ้างหมอลำสมบูรณ์บันเทิงศิลป์
จ้างหมอลำเฉลิมพล มาลาคำ 
จ้างหมอลำไหมไทย ใจตะวัน
จ้างหมอลำฟ้าศรีคราม
จ้างหมอลำวีรพงษ์ วงศ์ศิลป์ 
จ้างหมอลำขวัญใจ เพรชโพนทอง(คณะนี้อยู่ร้อยเอ็ดครับ) 
จ้างหมอลำขวัญใจ เพชรโนนแดง 
จ้างหมอลำดาวจรัสแสง
จ้างหมอลำเพชรน้ำเอก
จ้างหมอลำดาวจเด็จ เพชรอสาน
จ้างหมอลำเงาฟ้า อัศวิน
จ้างหมอลำกล้องสยามอินเตอร์
จ้างหมอลำดอกรักบันเทิงศิลป์
จ้างหมอลำซุปเปอร์พรเจริญ
จ้างหมอลำลูกทุ่งปริญญา
จ้างหมอลำคณะจ็อบแอนจอย
จ้างหมอลำดอกรักบันเทิงศิลป์ 
จ้างหมอลำลูกทุ่งวงสัญญา
จ้างหมอลำดาวรุ่งเด่นสยาม 
จ้างหมอลำรุ่งทิวาอำนวยศิลป์
จ้างหมอลำนกยูงทอง
จ้างหมอลำฟ้าใหม่เพชรพลาญ
จ้างหมอลำเบิ้มพลาญชัย       
จ้างหมอลำไทยกันเองวาทะศิลป์
จ้างหมอลำเพชรเสมา
จ้างหมอลำน.ส.ใหม่ เมืองชุมแพ
จ้างหมอลำสาวอิหลีคัก คัก
จ้างหมอลำขวัญใจชัยภูมิ 
จ้างหมอลำสาวอีหลี คัก คัก
จ้างหมอลำพงษ์เพชรอำนวยศิลป์ 
จ้างหมอลำโอ้นโต้นรุ่งลำเพลิน 
จ้างหมอลำไทยกันเองวาทะศิลป์ 
จ้างหมอลำเพรชดวงจันทร์ 
จ้างหมอลำรุ่งฟ้า กุลาชัย 
จ้างหมอลำร็อคแปดแสน      
จ้างหมอลำโอ้นโต่นรุ่งลำเพลิน
จ้างหมอลำไทยแลนอินคอนเสริต (กาฬสินธุ์)
จ้างหมอลำพัฒนกิจอินคอนเสริต(สกลนคร)
จ้างหมอลำรุ่งทิวาอินคอนเสริต
จ้างหมอลำอิสานอินคอนเสริต
จ้างหมอลำดอกฟ้ามหาราช
จ้างหมอลำยอดฟ้าดาวอังคาร(กาฬสินธุ์)
จ้างหมอลำลูกแม่มูล
จ้างหมอลำสายไหม ไทยอิสาน
จ้างหมอลำเพชรศรีคราม(กาฬสินธุ์)
จ้างหมอลำอินทรีอิสาน นำโดย ดาว บ้านดอน
จ้างหมอลำรุ่งสยาม
จ้างหมอลำมาลัยทอง(กาฬสินธุ์)
จ้างหมอลำมรดกอิสาน
จ้างหมอลำชาติพัฒนาวาทะศิลป์
จ้างหมอลำนพคุณซุปเปอร์สตาร์
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เว็บบอร์ดล่าสุด

เมนู

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม105,602 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด84,341 ครั้ง
เปิดร้าน10 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท25 มิ.ย. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ หนังสือสอบ ปี 2560
เบอร์โทร : 092-7469824
อีเมล : ebooksob999@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก