lnwshop logo

หนังสือกรมที่ดิน

หนังสือกรมที่ดิน
หนังสือกรมที่ดิน thumbnail 1หนังสือกรมที่ดิน thumbnail 2หนังสือกรมที่ดิน thumbnail 3หนังสือกรมที่ดิน thumbnail 4หนังสือกรมที่ดิน thumbnail 5
หมวดหมู่ หนังสือสอบ
ราคา 701.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 พ.ย. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 480 อัตรา

ประกาศกรมที่ดิน

 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ในสังกัดกรมที่ดิน

 

ด้วย กรมที่ดิน  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด 480 อัตราดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1.ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

 

จำนวน : 1 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

2.ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

 

จำนวน : 100 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 9,400 - 10,340 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

3.ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

 

จำนวน : 2อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 9,400 - 10,340 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

 

จำนวน : 200 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน :

 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เงินเดือน 11,500 - 12,250 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างหรือ

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

5.ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

 

จำนวน : 4 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน :

 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เงินเดือน 11,500 - 12,250 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างหรือ

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

 

จำนวน : 7อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ

 

- ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

 

จำนวน : 1อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ

 

- ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

 

จำนวน : 150 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

***ทั้งนี้ กรมที่ดินไม่รับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

 

จำนวน : 15อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

***ทั้งนี้ กรมที่ดินไม่รับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

การรับสมัครสอบ

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 3 แบบ **

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายใน1-2  ชั่วโมง)

2. หนังสือ+MP3 ราคา701 บาท (พร้อมส่งฟรี ems แถม MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์)

3. ชุดติว +DVDภาพบรรยาย (ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง ems)

——————————-

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ติดต่อที่ 

โทร : 0927469824

ไลน์ : 0927469824

โอนแล้วแจ้งมาทางไลน์น่ะค่ะ

ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เมนู

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม106,035 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด84,724 ครั้ง
เปิดร้าน10 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ก.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ หนังสือสอบ ปี 2560
เบอร์โทร : 092-7469824
อีเมล : ebooksob999@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก